Tarief

Mediation kost geld. Omdat de meeste mensen buiten hun zin in een conflict betrokken zijn geraakt (een echtscheiding, een arbeidsconflict, ruzie over een erfenis, gedoe in het verzorgingstehuis waar je moeder woont, een geschil binnen een team, bestuur of directie, ruzie op de sportclub, binnen de VvE, met een collega en zo verder…) kan het zuur zijn dat je moet meebetalen aan het vinden van de oplossing.

Het honorarium voor oplossingsgerichte mediation bedraagt € 160,- per uur, inclusief btw voor particulieren. Doorgaans dragen de deelnemers deze kosten gezamenlijk. Dat kan 50/50, zijn, wat neerkomt op € 80,- per uur per deelnemer, maar iedere andere verdeling is dus ook mogelijk. De meeste mensen komen in slechts drie bijeenkomsten tot een oplossing van hun conflict.

Het aantal van een of twee bijeenkomsten van twee tot tweeënhalf uur komt veel voor bij arbeidsconflicten, exitgesprekken, zakelijke kwesties, kwesties binnen een VvE, een maatschap of directie, een familieruzie en nalatenschapsmediations. Voor echtscheidingen, en zeker de scheidingen waarbij een ouderschapsplan gemaakt moet worden en of alimentatieberekeningen nodig zijn, of waar tegelijk ook zakelijke ontvlechtingen aan te pas komen, zijn doorgaans vier en heel soms vijf bijeenkomsten van twee tot tweeënhalf uur nodig.

Ik streef naar een overzichtelijke tariefstructuur en zal steeds controleerbare urenregistraties bijhouden. Tijdens het intakegesprek wordt zo mogelijk vooraf een inschatting van de kosten van mediation gemaakt. Weet dit: ik schrijf niet met een vork en zal niet iéder mailtje of telefoongesprek rekenen.

Vind je de kosten van mediation te hoog? Dan zijn er twee mogelijkheden om te onderzoeken.

1 Kijk in de polisvoorwaarden van je  rechtsbijstandsverzekering en check of het honorarium van een MfN Registermediator of een advocaat gedekt is.

2 Kijk of je in aanmerking komt voor subsidie, ook wel toevoeging of pro deo mediation genoemd. Dan draagt de Raad voor Rechtsbijstand vrijwel alle kosten. Kijk naar je inkomen in het peiljaar 2016 (de Raad kijkt altijd naar het inkomen van twee jaar terug). Is dat minder dan € 38.000,- (samenwonenden, gehuwden, alleenstaande ouder) of minder dan € 26.900,- (alleenstaanden)(tarieven per 1 januari 2018), dan betaal je slechts een eigen bijdrage van respectievelijk € 105,- of € 53,- voor mediation. En voor het vergelijk: de eigen bijdragen voor de pro deo advocaat liggen tussen € 240,- en € 849,- .

Omdat Hendriksen Scholte een High Trust kantoor voor de Raad van de Rechtsbijstand is, is je toevoeging of afwijzing binnen een week binnen. Meer informatie? Klik hier.

Werkwijze

Het verloop van iedere mediation is afhankelijk van de partijen, het onderwerp en de omstandigheden. Toch kan het traject in grote lijnen worden geschetst. Bij aanvang van een mediation krijg je een praktische toelichting op de do’s en don’ts, worden er werkafspraken gemaakt en wordt de aard van het conflict besproken. Na het tekenen van de mediationovereenkomst zodat onder meer de geheimhouding is gewaarborgd, vangt de mediation aan. In grote lijnen is dat met 1) de exploratie, waarin beide partijen ruim in de gelegenheid worden gesteld om hun verhaal te vertellen; 2) de categorisatie, waarin de belangen achter het conflict boven tafel komen, waarna het het gesprek gekanteld wordt richting de toekomst. perspectief op de toekomst wordt gericht zodat er beweging in de problematiek komt en 3) de onderhandeling, waarin partijen actief aan de slag gaan om overeenstemming te bereiken. In 4) de afrondingsfase worden de gemaakte afspraken vastgelegd.

Besluit je een mediation te starten om je conflict te bespreken, maak dan samen met de andere partij een afspraak bij mij op kantoor. Praten jullie niet meer met elkaar, dan kan ik de andere partij voor je bellen. Dat werkt vaak erg goed, ook al heb je daar misschien een hard hoofd in; de meeste mensen zijn hun conflicten liever kwijt dan rijk!

Hendriksen Scholte |  info@hendriksenscholte.nl | 070 36 44 305| 06 129 43 145 | Dagelijks tot 18.30 uur.