Arbeidsconflict

Een arbeidsconflict los je het beste op door het onderling te regelen. Door de werkrelatie te herstellen of door op een nette, goede manier afscheid van elkaar te nemen.

Mediation kent geen wachttijd: je kunt vaak dezelfde week nog terecht. Dat biedt een grote kans op een goede oplossing: het conflict is nog vers. Er komt snel duidelijkheid voor werknemer én werkgever: het traject is kort. Binnen twee, drie gesprekken weet je waar je aan toe bent.

De onpartijdige mediator leidt het gesprek; je bepaalt zelf de oplossing. Je houdt dus zelf de regie. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd, in een vaststellingsovereenkomst met twee weken bedenktijd, zodat je altijd houvast hebt.

De kosten van mediation zijn relatief laag. In de meeste gevallen betaalt de werkgever de kosten van de mediation: in totaal zo’n € 1.200,- tot € 2.800,-. Zet je dat als werkgever af tegen de kosten van een werknemer die op advies van de bedrijfsarts even geen arbeid verricht (interventieperiode) of die zich ziek meldt, naast de verliesuren van de leidinggevende plus de kosten van HR, P&O of het management en de externe adviseurs, plus de kosten van vervanging van de werknemer dan is de rekensom snel gemaakt.

Bij Hendriksen Scholte & Partners zijn mediators, juristen en arbeidsrecht- en bedrijfsadvocaten aangesloten, evenals teamconflictcoaches en loopbaancoaches. Het slagingspercentage van onze arbeidsmediations is meer dan 80%.

Iedere maand organiseren we een gratis informatiemiddag voor HR professionals en leidinggevenden over: wanneer zet ik de mediator in, wat kan ik verwachten, hoe verhoudt dat zich tot de Wet Poortwachten en waar moet ik in juridische zin op letten,  en wat levert het op.

Nog even dit:

Waarom zou je niet direct je advocaat bellen bij een arbeidsconflict? Doe dat zeker, als dat goed voelt! Grote kans dat de advocaat inmiddels ook al mediator is, trouwens, of dat hij je verwijst naar een mediator. Zelfs de rechters doen dat tegenwoordig met grote regelmaat en in allerlei kwesties. De belangrijkste redenen waarom mensen zelf al kiezen voor mediation  is omdat ze dan zelf de controle over de oplossing hebben. Die bedenk je immers zelf! De rechter om een bindende beslissing vragen kan altijd nog, mochten jullie er ondanks alle inzet toch niet uitkomen. Andere voordelen van mediation zijn de korte doorlooptijd: je kunt vaak dezelfde week nog bij de mediator terecht. Ook de lagere kosten, de beslotenheid (geheimhouding) van de gesprekken en de mogelijkheid tot het behoud van een redelijke relatie met je opponent zijn goede redenen om te kiezen voor mediation.

De gemaakte afspraken voor de toekomst worden aan het eind van de mediation geborgd. Ze worden door de mediator –  altijd in samenspraak met onze arbeidsrechtadvocaten  – vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.