Wat is mediation?

MfN mediator Den Haag

Mediation is een laagdrempelige vorm van conflictoplossing waarbij je zelf, samen met de andere partij, het conflict oplost. Omdat je dat ongetwijfeld al hebt geprobeerd kan ik me voorstellen dat je er weinig van verwacht. Toch kan ik je blij maken. Doordat er een neutrale tussenpersoon met veel kennis over communicatie en de mens mee aan tafel zit, verloopt het gesprek beter, makkelijker, constructiever. Een goede mediator helpt je het gesprek te voeren. Hij of zij heeft oog en oor voor de emoties, biedt duidelijke ondersteuning  en het leidt het gesprek in stappen naar een bepaald punt (weet je wel, het gevoel te hebben alsmaar in kringetjes praten? Dat is aan mijn tafel snel verleden tijd).

In principe mag iedereen zich ‘mediator’ noemen. Kies daarom liever voor een MfN Registermediator met extra accreditaties zoals familiemediation, arbeidsmediation, legal mediation, nalatenschapsmediation of herstelrecht bijvoorbeeld, maar in ieder geval iemand met veel ervaring, en hart voor de zaak. In mijn optiek doet een goeie mediator aan permanente educatie, leest alles wat los en vast zit over het vak en de aanpalende disciplines en neemt veel vaker dan verplicht is deel aan intervisie en supervisie. Ook stelt een goede mediator zich voortdurend op de hoogte van de ontwikkelingen van het vak – op nationaal en internationaal niveau, van de wijzigingen in de wetgeving en uiteraard leest hij of zij alle jurisprudentie. Ook heeft hij of zij ruimschoots de jaarlijks vereiste PE punten gehaald, de driejaarlijkse peerreview vlekkeloos doorlopen en natuurlijk voldoet hij of zij aan legio andere eisen. Een Registermediator heeft ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, werkt volgens gedragsregels en reglementen en onderwerpt zich aan een klachtenregistratie en een tuchtcommissie. Veel zekerheid, dus.

En mediator met veel en brede ervaring is natuurlijk een pré. Net als oplossingsgericht en dus creatief kunnen denken. En van mensen houden is ook wel fijn. En dat zit nou net allemaal in mijn DNA. Mijn bloedgroep is conflict-positief, zogezegd. Mediator ben je niet tussen negen en vijf, dat bén je.

Zodra jij de check hebt gedaan (bel gerust een aantal Registermediators, je vindt een lijst op MfN Registermediator zoeken) en de beste mediator hebt gevonden, bel hem of haar dan even op. Heb je daar een heel goed gevoel van gekregen, dan heeft mediation een goede kans van slagen.

In mijn fulltime praktijk ben ik een specialist in conflictoplossing. Om het even welk conflict het betreft. Of je nu in een arbeidsconflict terecht bent gekomen, gaat scheiden, niet tot een goed ouderschapsplan kan komen of met je gemeente wilt praten over die nieuwe weg die ze voor je deur gaan aanleggen, en: of je nu een gesprek aan wilt gaan met je buren, met je baas of  met je uit het zicht verloren zoon, met je partner over je vermoedens, met je specialist over je behandeling, met de buitenschoolse opvang over je kind of – de lijst is eindeloos – met je directeur, je collega of met je concurrent: ik sta naast jullie en ondersteun jullie.

Naast mediationgesprekken tussen twee of meer deelnemers worden in mijn praktijk ook andersoortige gesprekken gehouden, bijvoorbeeld ‘pre-marriage gesprekken’, ‘relatieherstel na ontrouw gesprekken’, ‘scheiden of blijven gesprekken’ en de ‘ouder en kind gesprekken’. Mijn werk kan een verzameling van verschillende activiteiten lijken, in mijn optiek is  communicatie altijd de rode draad. De ene kwestie behoeft eerst een herstelgesprek en vervolgens mediation, het andere conflict is meer gebaat bij gedegen juridisch advies, en weer een andere bij een bewustwordingsgesprek. Diezelfde rode draad is tevens leidend bij de andere functies die ik vervul: als vertrouwenspersoon bij verschillende organisaties, en als voorzitter, supervisor en toezichthouder.

Hendriksen Scholte | info@hendriksenscholte.nl | 070 36 44 305 | 06 129 43 145 | dagelijks tot 18.30 uur