Scheiden bij afhankelijke relaties

Samen scheiden terwijl een van de partners kenmerken als ‘weinig empathie’, ‘kort lontje’ en ‘maling aan de grenzen van de ander’ heeft, is met behulp van mediation mogelijk. Mits de mediator ontzettend veel ervaring in het begeleiden van afhankelijke, niet-wederkerige relaties heeft. Door de strakke manier van mediaten, het empoweren van de ondergeschikte partner, het respecteren van de machtiger partner en het voorleggen van duidelijke keuzes aan beiden kunnen er tussen jullie afspraken gemaakt worden die goed zijn voor allebei, en die door jullie worden nageleefd bovendien. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik als mediator zo’n 50% van de sterk ongelijkwaardige mediations voortijdig beëindig. Dat betekent tegelijkertijd dat 50% van deze mediations slaagt. Ik adviseer bij beëindiging ieder een eigen advocaat in de arm te nemen en hem of haar je belangen te laten behartigen. Het kan zijn dat de twee advocaten overeenstemming tussen jullie bereiken, of dat de rechter beslissingen moet nemen. Indien nodig verwijs ik ook naar Veilig Thuis, Jeugdzorg en andere instellingen.

 

nb. Het woord narcist wordt te pas en te onpas gebruikt. Zeker door mensen die ruzie hebben. Ook hoor je mensen elkaar steeds vaker borderliner! of autist! noemen. Het zijn scheldwoorden geworden. Een mediator stelt geen diagnoses en kan én wil niet bepalen of iemand met narcistische kenmerken een narcist is. Of een borderliner, of een autist. Dat is voor de mediator ook niet interessant. Een mediator is getraind in het begeleiden van onderhandelingen. Allerlei onderhandelingen, tussen allerlei soorten mensen en allerlei soorten organisaties. Sommige mediators zijn goed in het begeleiden van onderhandelingen tussen ogenschijnlijk ongelijkwaardige partners.