Kinderalimentatie

Kinderen kosten geld, ik vertel je niets nieuws. En het zijn de ouders die – naar rato van hun inkomen – de kosten voor de verzorging van hun kinderen dragen. Dit is zelfs een verplichting voor iedere ouder, gescheiden of niet. Het is niet iets waar je van af kunt zien.

De afspraak is simpelweg dat de kosten voor het opvoeden en verzorgen van een kind tot het 18 jaar – en dus volwassen – is, door de ouders gedragen worden. Als daar bij het kind behoefte aan is, kan dit doorlopen tot het 21ste jaar. In sommige gevallen, wanneer een kind echt niet voor zichzelf kan zorgen, zelfs langer, tot het 25ste jaar.

Kinderen boven de 18 zijn volgens de wet volwassen. Zij ontvangen de bijdrage voor opvoeding en verzorging vanafdie leeftijd op hun eigen bankrekening. Het kind kan zijn – of haar – ouders zelfstandig om de bijdrage voor hun verzorging vragen. Zelfs via de rechter afdwingen, als dat moet. Wanneer meerderjarige kinderen zelf inkomen hebben, bijvoorbeeld uit een bijbaantje, dan kan de bijdrage in overleg misschien lager worden. Studiefinanciering van het kind wordt overigens niet gezien als inkomen, het gaat echt alleen om de inkomsten uit werk.

Tja en dan ga je scheiden, en dan heet jouw bijdrage in die kosten van verzorging en opvoeding (het geld waarvan je kind aangekleed wordt, waarvan het te eten krijgt, waarvan op een sportclub kan, op schoolkamp kan, bijles kan krijgen en zijn verjaardag kan vieren) ineens ‘kinderalimentatie’. Nog niet zo’n beladen woord als partneralimentatie, waar ik hieronder wat over schrijf, maar toch een besmet woord. Terwijl het gewoon een bedrag voor de verzorging van je kind is, dat je voor de scheiding ook al betaalde. Kinderalimentatie zorgt ervoor dat je kind niet ineens van zwemles of voetbal af hoeft omdat er ineens geen geld meer voor is.

De hoogte van het bedrag wordt aan de hand van formules die niet alleen door rechters, maar ook advocaten en mediators worden gebruikt. De basis is altijd het gezamenlijke gezinsinkomen vóór de scheiding, de leeftijd van het kind of de kinderen en vervolgens gat het om een berekening van de draagkracht. Ik gebruik het bekende alimentatieberekeningsprogramma Split Online. Natuurlijk wordt daarbij het rapport ‘TREMA normen’ gehanteerd. Dit rapport bevat richtlijnen voor de vaststelling van alimentatie en is door de rechtbank ontwikkeld. De toepassing van deze richtlijnen is aanbevolen, ze zijn echter geen ‘wet’. Dat betekent dat jullie in mediation zelf (redelijke!) afspraken kunnen maken over de hoogte van de kinderalimentatie en over de verdeling van dat bedrag tussen vader en moeder.

Hendriksen Scholte |  info@hendriksenscholte.nl   |  070 36 44 305  |  06 129 43 145 (dagelijks tot 18.30 uur)