Partneralimentatie

Partneralimentatie is een maandelijkse bijdrage voor het levensonderhoud van de ene ex-partner, betaald door de andere ex-partner. De term is ‘zorgplicht’ en die geldt voor gehuwden en geregistreerde partners. De duur van jullie huwelijk of partnerschap heeft in bepaalde gevallen een relatie met de maximale duur van de partneralimentatie, net als het al dan niet verzorgen van nog minderjarige kinderen. De afspraak is in zijn algemeenheid dat diegene die na de scheiding onvoldoende inkomen heeft (of onvoldoende inkomen kan verwerven), wordt onderhouden door de ex-partner. Er zit een maximale duur aan de onderhoudsplicht. De hoogte van de partneralimentatie wordt onder meer vastgesteld aan de hand van de behoefte van de ontvangende partner en de draagkracht van de betalende partner.

Het kan zijn dat er in jullie huwelijkse voorwaarden bepaalde afspraken over partneralimentatie zijn gemaakt, en het kan zijn dat jullie niet gehuwd zijn en geen geregistreerd partner, maar dat jullie een samenlevingsovereenkomst hebben gemaakt waarin een afspraak over partneralimentatie is opgenomen.

In Nederland gaan we ervan uit dat iedereen in zijn eigen inkomen kan voorzien. Voor wie dat niet kan, is er een vangnet. In het geval van een scheiding geldt dat iemand die om partneralimentatie vraagt,  pas ‘behoeftig’ is als hij of zij op geen enkele manier zelf in het eigen levensonderhoud kan voorzien. Er ontbreken dan de nodige middelen om te werken en die kunnen ook in redelijkheid niet worden verkregen. Allen wanneer de ex-partner die om partneralimentatie vraagt onmogelijk een eigen inkomen kan genereren, is die: ‘behoeftig’. Dat komt gelukkig niet vaak voor. Ik schrijf: gelukkig, omdat we weten dat het jarenlang volledig afhankelijk zijn van je ex de meeste mensen geen goed doet.

In mediation kunnen jullie zelf afspreken hoe jullie de partneralimentatie vorm willen geven. Zo kunnen ex-partners waarvan er een partneralimentatie nodig heeft, afspreken samen te investeren in een cursus of opleiding van de ‘behoeftige’ partner en daaraan een gelimiteerde partneralimentatie verbinden, van bijvoorbeeld drie of vijf jaar. Als de middelen er zijn, kan er ook een bedrag in een keer worden afgesproken, een zogeheten afkoopsom. Het is aan jullie om tijdens de mediation met een idee te komen dat beide partijen past.

Onthoud hierbij dat de gemeente aan de gescheiden partner zónder enig inkomen meestal wel een bijstandsuitkering verstrekt, maar pas na een wachttijd van zes weken. Deze uitkering wordt wel verhaald op de ex-partner die, zo stelt de gemeente, mogelijk te weinig partneralimentatie betaalt. De gemeente heeft het recht dit te doen, omdat voor zo’n bijstandsuitkering gemeenschapsgeld wordt gebruikt. Dit recht van de gemeente wordt ‘Bijstandsverhaal’ genoemd. Er is ook nog een heel klein beetje goed nieuws: partneralimentatie is aftrekbaar van de belasting, vanaf het moment dat de scheiding is ingeschreven in het daarvoor bedoelde register.

Hendriksen Scholte | info@hendriksenscholte.nl | 070 36 44 305 | 06 129 43 145 dagelijks tot 18.30 uur