Scheiden

Hendriksen Scholte, je conflict oplossen door zelf de touwtjes in handen te nemen. Mediation dus!

Uit elkaar gaan. Het kan, het mag, het komt heel veel voor. Het scheidingsproces is echter vaak een nare periode. We ontmoeten dan ook veel mensen die gevoelens van boosheid, schaamte, mislukt zijn, onmacht en onrecht ervaren voor, tijdens en ook nog een hele tijd na de feitelijke scheiding. En juist nu tijdens dit diepe verdriet moet je afspraken gaan maken over je toekomst.

Voorheen belde je een advocaat en werden er wat pittige brieven heen en weer gestuurd. Na een jaar was je dan gescheiden. Tegenwoordig gaan mensen naar de mediator. Een traject dat slechts luttele weken in beslag neemt. Het is ook nog eens gebleken dat je je veel beter gaat voelen als je zélf je beslissingen gaat nemen. Zelf de touwtjes in handen hebt. En zélf oplossingen bedenkt. En wanneer je zélf je nieuwe leven vormgeeft. Sterker nog: mediation is zo’n goede manier om samen te scheiden, dat ook de rechter, mochten jullie daar terechtkomen, aan jullie zal vragen: lieve meneer, lieve mevrouw, ik wil met plezier een beslissing voor u beider toekomst nemen; maar bent u al bij de mediator geweest?

75% van de mediations die over scheiden en het maken van ouderschapsplannen gaat, slaagt. Onderwerpen van gesprek zijn de emotionele en de praktische afwikkeling, naast de financiële en juridische zaken. Het ouderschapsplan, de omgangsregeling of co-ouderschap, de kosten van de kinderen onder de 21 jaar, de huur- of eigen woning, eventuele zzp-activiteiten of ontvlechtingen van een eigen bedrijf en het pensioen komen gestructureerd aan bod.

De ervaring leert dat er doorgaans zo’n drie à vier gesprekken nodig zijn. Heel soms zijn dat er vijf, wanneer er veel speelt of wanneer er ook zakelijke ontvlechtingen nodig zijn. De mediator maakt samen met jullie het scheidingsconvenant en het ouderschapsplan. De advocaat komt hier even op de hoek kijken: die levert de stukken – samen met het verzoekschrift om te mogen scheiden – in bij de rechtbank en draagt zorg voor de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in het huwelijkse- of geregistreerde partnerschapregisters.

Heel soms is mediation bij een scheiding geen goed idee. Dat is bijvoorbeeld het geval als een van de partners echt het onderste uit de kan wil hebben en niet tot onderhandelen bereid is, wanneer een van beiden erg timide en toegeeflijk is – of ontzettend bang – en overal maar ja op zegt, of wanneer iemands veiligheid in het geding is. Dan is de gang naar de rechter de beste weg. Mediation waar het kan , en rechtspraak waar het moet.

Hendriksen Scholte | info@hendriksenscholte.nl | 070 36 44 305 | 06 129 43 145 | dagelijks tot 18.30 uur