Eendaagse mediation oftewel: de snelkookpan

Hendriksen Scholte, conflictoplossing door verbeterde communicatie. Mediation dus!

Snel en effectief, dat is de essentie van de mediation in een dag, ook wel de One Day mediation of de snelkookpan genoemd. In één dag een gezamenlijke oplossing bereiken, of in ieder geval een flink deel van te bespreken onderdelen kunnen afronden kan veel rust geven. Het werkt uitstekend bij echtscheidingen, arbeidsconflicten en tal van zakelijke mediations.

Het grote voordeel is dat er optimaal commitment is en dat je wordt aangespoord om naar een acceptabele oplossing te zoeken. Ook de kosten (vaste prijs) zijn vooraf duidelijk. En natuurlijk zet je niet gelijk een handtekening aan het eind van deze dag. Het gaat om het proces, om de snelkookpan waardoor je uitgedaagd wordt om tot een goede oplossing te komen en het conflict te beëindigen. Je krijgt daarna een keurig uitgewerkte en juridisch juiste vaststellingsovereenkomst toegestuurd, die je eerst zelf doorleest en daarna aan je adviseur, je accountant, je fiscalist of andere externe deskundige laat lezen alvorens te tekenen.

Doorgaans is het een goed idee om gedurende de eendaagse mediation de eigen advocaat op de achtergrond telefonisch beschikbaar te hebben, voor tussentijds telefonisch overleg. Dat maakt dat een One Day mediation wezenlijk verschilt van een ‘gewone’ mediation.

Door je een hele dag volledig op je conflict te richten, kun je het de volle aandacht schenken en is er geen ruimte voor uitstel. Het ijzer smeden terwijl het heet is! Is er bij jullie voldoende commitment om een eendaagse mediation te organiseren?

Het tarief van de One Day Mediation is € 1.900,- Door de verdeling van de kosten die de deelnemers onderling bepalen, doorgaans 50/50, zou je dus € 950,- betalen (inclusief btw voor particulieren). De bijeenkomst vindt plaats op mijn kantoor in het hartje van Den Haag, begint om 9.30 uur, eindigt uiterlijk om 17.30 uur en is inclusief lunchbreak met frisse neus.

Drie sessies snelkookpan

In feite zijn het drie sessies: een eerste sessie van stipt 09.30 uur tot 12.00 waarin het conflict in kaart wordt gebracht, waarin de conflictanalyse gemaakt, zogezegd.

Er volgt een lunchbreak waarin je een prima biologische lunch (inbegrepen) gebruikt bij onze naaste buren. Je kunt de lunch natuurlijk ook laten inpakken en een frisse neus gaan halen door een rondje Noordeinde, Lange Vijverberg, Binnenhof en het Lange Voorhout te maken. In de tweede sessie van 12.45 tot 15.15 uur komen ideeën, opties en oplossingen op tafel, en na een korte pauze start de derde sessie om 15.45 uur waarin wordt onderhandeld. Om uiterlijk 17.30 uur wordt er afgerond.

Het doel van mediation in één dag is te komen tot een overeenkomst op hoofdlijnen. Deze overeenkomst is in klad, in concept, maar zeker niet vrijblijvend. Er zullen nog wat details worden aangevuld, maar in grote lijnen is de oplossing na deze dag wel voor handen. De ervaring leert dat die details dan ook wel komen, zeker na overleg met de adviseurs die jullie helpen die  zorgvuldig in te vullen. De concept vaststellings-overeenkomst wordt de volgende dag per mail naar jullie en de eventuele adviseurs toegestuurd. Mijn advies is dit document drie dagen te laten bezinken. Eendaagse mediation betekent namelijk niet: overhaaste beslissingen nemen!

Komen jullie op deze intensieve dag niet tot overeenstemming? Gaat het echt niet lukken om samen te praten en er samen uit te komen? Dan ben je er na deze intensieve dag echt wel achter dat je voor het alternatief moet gaan als laatste nog pendelmediation zou kunnen proberen, of moet besluiten  het conflict aan een arbiter of een rechter voor te leggen. Het motto is: mediation waar het kan en rechtspraak waar het moet.

Mediation in één dag eindigt als:

  • er overeenstemming is bereikt
  • één of beide partijen wil stoppen
  • om 17.30 uur uur of eerder.

Mediation in één dag is een intensieve manier om een conflict op te lossen. Door een pressure cooker te creëren, kunnen jullie in korte tijd heel veel bereiken, meer dan je vooraf voor mogelijk hebt gehouden. Dit is alleen mogelijk als er aan bepaalde randvoorwaarden is voldaan, en daarom starten we met een intake.

Nog even dit: eendaagse mediation is flexibel, met tijd voor privé sessies (caucus) en onderling overleg, en telefonisch overleg met je adviseurs. Alles en iedereen is erop gericht om het gewenste resultaat te behalen. Een mediator begeleidt eendagsmediations tot en met zes deelnemers. Zijn er meerdere personen aanwezig, dan nodigen we een tweede mediator uit om aan het proces deel te nemen.

Hendriksen Scholte | info@hendriksenscholte.nl | 070 36 44 305 | 06 129 43 145 | dagelijks tot 18.30 uur