Arbeidsconflict en zakelijke mediation

Hendriksen Scholte, conflictoplossende communicatie waar je verder mee komt. Mediation dus!

Een zakelijk conflict kent een geheel eigen dynamiek. Dat vraagt om een ervaren mediator met kennis van de zakelijke materie, relevante juridische kaders en psychologisch inzicht. Een mediator die ervoor zorgt dat jullie gesprek gestructureerd en oplossingsgericht verloopt, een mediator die onafhankelijk en onpartijdig is en die de opdracht steeds onder strikte geheimhouding en met volledig respect voor de autonomie van de deelnemers uitvoert.

Een arbeidsconflict, frictie binnen een team, een verschil van mening tussen bestuursleden, maar ook geschillen met derden… het komt in elke organisatie voor. De normale gang van zaken wordt verstoord en de focus komt op de negativiteit te liggen. Iedereen die wel eens een stevig conflict heeft meegemaakt weet hoe boos, bang of machteloos je kunt voelen.

Er is ook een keerzijde. Een conflict hóeft niet iets engs te zijn. Het is niets meer of minder dan een botsing van twee waarheden in hetzelfde verhaal. Conflicten horen bij de interactie tussen mensen, en er zijn zelfs stemmen die zeggen dat ze onontbeerlijk zijn voor gezonde organisaties! Zorg er dan wel voor, dat je conflict functioneel is, in plaats van het onder het tapijt weg te moffelen, met de mantel der liefde te bedekken, alleen in de gang bij het koffieapparaat te bespreken of, erger nog, het dood te zwijgen. Geen wonder dat conflicten daarna nog weliger gaan tieren!

Wat dan wel? In vrijwel ieder conflict zit een voor alle deelnemers aanvaardbare oplossing. Een conflict is een kans, wordt wel eens optimistisch gezegd. Maar ik loop op de zaken vooruit.

Een goed gesprek met je opponent. Niet iedereen heeft daar zin in. Maar mediation is niets meer dan een goed gesprek tussen mensen die een conflict hebben. Dankzij de onafhankelijke mediator verloopt het gesprek oplossingsgericht en gestructureerd. Zeuren, in rondjes draaien en jij-bakken zijn zo contraproductief, je kunt je dus vast wel iets voorstellen bij het inschakelen van een gespreksleider die de boel vlot trekt vergemakkelijkt! Dankzij de mediator komt meer rust in het gesprek en dat biedt kansen. Jullie gaan gewoon stap voor stap in een zorgvuldig en verantwoord tempo richting een oplossing. Let wel op: dat betekent niet dat de uitkomst per definitie feestelijk en euforisch moet zijn. Een aangezegd ontslag blijft een aangezegd ontslag, een misgelopen zakendeal blijft een misgelopen zakendeal en een voor jouw nadelige verandering in het managementteam wordt waarschijnlijk niet een, twee, drie van tafel geveegd. Wel heb je nu goede afspraken in de pocket en kun je weer verder met je leven en je werk.

Waarom zou je niet liever je advocaat bellen? Doe dat zeker, als dat goed voelt! Grote kans dat die inmiddels ook al mediator is, trouwens, of dat hij je verwijst naar een mediator. Zelfs de rechters doen dat tegenwoordig met grote regelmaat en in allerlei kwesties. De belangrijkste redenen waarom mensen zelf al kiezen voor mediation  is omdat ze dan zelf de controle over de oplossing hebben. Die bedenk je immers zelf! De rechter om een bindende beslissing vragen kan altijd nog, mochten jullie er ondanks alle inzet toch niet op alle onderdelen uitkomen. Andere voordelen van mediation zijn de korte doorlooptijd: je kunt vaak dezelfde week nog bij de mediator terecht. Ook de lagere kosten, de beslotenheid (geheimhouding) van de gesprekken en de mogelijkheid tot het behoud van een redelijke relatie met je opponent zijn goede redenen om te kiezen voor mediation.

De gemaakte afspraken voor de toekomst worden aan het eind van de mediation geborgd. Ze worden door de mediator – desgewenst in samenspraak met de adviseurs of advocaten van de deelnemers – vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Hendriksen Scholte | info@hendriksenscholte.nl | 070 36 44 305| 06 129 43 145 | dagelijks tot 18.30 uur